چند اصطلاح مهم در تبلیغات

در زیر چند واژه توضیح داده می شود: حق اختراع (Patent) طراحی صنعتی(Industrial Design) علامت تجاری (Trade Mark) نشان یا نام جغرافیایی (Geographical Indication) حق مولف(Copyright) حق اختراع (Patent) حقی انحصاریست که برای صاحب یک اختراع در نظر گرفته می شود و منظور از اختراع در اینجا هر محصول یا فرایندی است که در حقیقت […]

تبلیغات بی ام و

تبلیغات نامرئی يا تبليغات غيرآشکار

شیوه ای از ”تبلیغات غیر مستقیم” که در آن، آگهی دهنده، پیام خود را به گونه ای طراحی می کند که از حاشیه های پایین گسترهء شنوایی و بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر نا خودآگاه آنها را متاُثر سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی تواًم استفاده می شود. […]